پایان انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران
انتخابات الکترونیک انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران، با مشارکت بیش از 81 درصد (240 نفر) از اعضاء محترم این انجمن به پایان رسید.
به گزارش دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی انتخابات الکترونیک انجمن علمی متخصصین گوارش و کبد ایران، با مشارکت بیش از 81 درصد  (240 نفر) از اعضاء محترم این انجمن به پایان رسید. 
لازم به ذکر است این انتخابات که در تاریخ 28 دی ما ماه مقرر شده بود با تقاضای کمیته انتخابات و تایید کمیسیون یک روز دیگر تمدید شد و یکی از بالاترین میزان مشارکت ها را درمیان تمامی 21 انتخابات الکترونیک انجام شده داشت. 

ضمن تشکر از همراهی همه اعضاء محترم این انجمن، پس از تعیین زمان رونمایی از سوی دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی، نتایج در حضور کمیته انتخابات و هیات مدیره انجمن، در دفتر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی رونمایی می شود.
بدیهی است نتایج انتخابات این انجمن علمی پس از تأیید در کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت نافذ خواهد بود.
تاریخ خبر: 1396/10/29
کلمات کلیدی: پایان,انتخابات,گوارش,و,کبد

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: