:: اخبار کمیسیون
هفتمين جلسه کارگروه بازنگری اساسنامه انجمن‌های علمی پزشکی برگزار شد
هفتمين جلسه کارگروه بازنگری اساسنامه انجمن‌های علمی پزشکی با محوریت بازنگری موارد مربوط به «مدیران و فعاليت هاي اقتصادي» انجمن‌های علمی برگزار شد.
هفتمين جلسه کارگروه بازنگری اساسنامه انجمن‌های علمی پزشکی برگزار شد
ششمین جلسه کارگروه بازنگری اساسنامه انجمن‌های علمی پزشکی برگزار شد
ششمین جلسه کارگروه بازنگری اساسنامه انجمن‌های علمی پزشکی با محوریت بازنگری قوانین مربوط به «مدیران و بازرس» انجمن‌های علمی برگزار شد.
ششمین جلسه کارگروه بازنگری اساسنامه انجمن‌های علمی پزشکی برگزار شد
برگزاری پنجمین جلسه کارگروه بازنگری اساسنامه انجمن‌های علمی پزشکی
پنجمین جلسه کارگروه بازنگری اساسنامه انجمن‌های علمی پزشکی با محوریت «ارکان و مجمع» برگزار شد.
برگزاری پنجمین جلسه کارگروه بازنگری اساسنامه انجمن‌های علمی پزشکی
123456
:: اخبار انجمن ها
ابلاغ ممنوعیت هرگونه فعالیت تحت عنوان انجمن جراحان عمومی ایران
دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی با ارسال نامه‌ای، ممنوعیت هرگونه فعالیت تحت عنوان «انجمن جراحان عمومی ایران» را ابلاغ کرد.
ابلاغ ممنوعیت هرگونه فعالیت تحت عنوان انجمن جراحان عمومی ایران
برگزاری پانل نقش انجمن‌های علمی در توسعه آموزش پزشکی با محوریت طرح تحول آموزش
در حاشیه برگزاری هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری، پانلی با عنوان نقش انجمن‌های علمی در توسعه آموزش پزشکی با محوریت طرح تحول آموزش برگزار خواهد شد.
برگزاری پانل نقش انجمن‌های علمی در توسعه آموزش پزشکی با محوریت طرح تحول آموزش
ابلاغ آیین نامه جدید نحوه برگزاری انتخابات انجمن های علمی پزشکی کشور
ابلاغ آیین نامه جدید نحوه برگزاری انتخابات انجمن های علمی پزشکی کشور
ابلاغ آیین نامه جدید نحوه برگزاری انتخابات انجمن های علمی پزشکی کشور
12
:: لیست انجمن ها
عنوان انجمنگروهتاریخ تاسیس
انجمن علمی متخصصین غدد درون ریز ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 1373
انجمن علمی نانو فناوری پزشکی گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت 1390
انجمن علمی جراحان ارتوپدی کودکان ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
انجمن علمی میکروبشناسی ایران گروه علوم پایه پزشکی و بهداشت /06/
انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایران گروه بین رشته ای 1385
انجمن علمی پزشکان نوزادان ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
انجمن علمی عفونی اطفال ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) 1383
انجمن علمی دندانپزشکی اجتماعی ایران گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی)
انجمن علمی بررسی و مطالعه درد ایران گروه بین رشته ای /00/
انجمن علمی تشخیص و درمان جنین گروه بین رشته ای
+لیست کامل انجمن ها