تمدید مهلت انتخابات الکترونیک انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران
بنا به درخواست دبیر کمیته انتخابات و تأیید دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی پزشکی کشور، انتخابات الکترونیک اانجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران تا ساعت 23 و 45 دقیقه روزجمعه 7 اردیبهشت ماه 97 تمدید شد.
بنا به درخواست دبیر کمیته انتخابات انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران و تأیید دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی پزشکی کشور، انتخابات الکترونیک این انجمن که در روز دوم و با یک روز تمدید با شرکت 120 نفر از مرز مشارکت حد نصاب عبور نکرده بود به منظور کسب مشارکت حداکثری تا ساعت 23 و 45 دقیقه روزجمعه  7 اردیبهشت ماه 97  تمدید شد.
از کلیه اعضاء محترم این انجمن علمی درخواست می شود در فرصت باقیمانده نسبت به شرکت درانتخابات اقدام فرمایند و شرکت در انتخابات را به زمان های پایانی موکول نفرمایند.
انشاء الله شاهد مشارکت حداکثری اعضاء محترم این انجمن علمی در انتخابات هیأت مدیره و بازرس این انجمن علمی باشیم.
تاریخ خبر: 1397/02/07
کلمات کلیدی: تمدید,انتخابات,جنین,شناسی

:: ارسال نظر
نام: 
پیام: