نتایج انتخابات الکترونيک هيأت مديره و بازرس انجمن علمی پزشکی خواب ایران
تعداد اعضای انجمن: 51
تعداد آرای اخذ شده: 36
درصد آرای اخذ شده: 70.59 %
نتایج نامزدهای هیئت مدیره انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
طب کار12533خسرو صادق نیت حقیقی2877.7854.9
اطفال12531شبنم جلیل القدر2261.1143.14
بیهوشی12534شهرام صمدی2055.5639.22
ریه12526مهناز اميني2055.5639.22
نورولوژی12539حامد امیری فرد1952.7837.25
روانپزشکی12536مشيت محمدزاده1644.4431.37
روانپزشکی12532فاطمه کاشانی نسب1541.6729.41
ریه12527بابک امرا1438.8927.45
گوش، گلو و بینی12538غلامرضا بیاضیان1336.1125.49
بیهوشی12528لیلا امامی1336.1125.49
گوش، گلو و بینی12530سید محمد رضا احمدی موسوی1233.3323.53
نتایج نامزدهای بازرس انجمن
گروهکد نامزدنام و نام خانوادگیتعداد آرادرصد آرا از بین شرکت کنندگاندرصد آرا از بین کل اعضا
طب کار12541زهرا بنفشه آل محمد1747.2233.33
طب کار12542آرزو نجفی1336.1125.49
آشنایی با نامزدهای انتخابات
نامزد پست هیئت مدیره
سید محمد رضا احمدی موسوی

سید محمد رضا احمدی موسوی

کد نامزد: 12530

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: گوش، گلو و بینی

نامزد پست هیئت مدیره
لیلا امامی

لیلا امامی

کد نامزد: 12528

مرتبه علمی: مربی

گروه: بیهوشی

نامزد پست هیئت مدیره
بابک امرا

بابک امرا

کد نامزد: 12527

مرتبه علمی: استاد

گروه: ریه

نامزد پست هیئت مدیره
مهناز اميني

مهناز اميني

کد نامزد: 12526

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: ریه

نامزد پست هیئت مدیره
حامد امیری فرد

حامد امیری فرد

کد نامزد: 12539

مرتبه علمی: استادیار

گروه: نورولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
ویدا ایمانی

ویدا ایمانی

کد نامزد: 12529

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: اطفال

نامزد پست هیئت مدیره
غلامرضا بیاضیان

غلامرضا بیاضیان

کد نامزد: 12538

مرتبه علمی: استادیار

گروه: گوش، گلو و بینی

نامزد پست هیئت مدیره
شبنم جلیل القدر

شبنم جلیل القدر

کد نامزد: 12531

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: اطفال

نامزد پست هیئت مدیره
آنیا رحیمی گل خندان

آنیا رحیمی گل خندان

کد نامزد: 12537

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: طب کار

نامزد پست هیئت مدیره
فریبرز رضایی طلب

فریبرز رضایی طلب

کد نامزد: 12540

مرتبه علمی: استادیار

گروه: نورولوژی

نامزد پست هیئت مدیره
خسرو صادق نیت حقیقی

خسرو صادق نیت حقیقی

کد نامزد: 12533

مرتبه علمی: استاد

گروه: طب کار

نامزد پست هیئت مدیره
شهرام صمدی

شهرام صمدی

کد نامزد: 12534

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: بیهوشی

نامزد پست هیئت مدیره
رضا عرفانیان عظیم زاده خسروی

رضا عرفانیان عظیم زاده خسروی

کد نامزد: 12535

مرتبه علمی: استادیار

گروه: گوش، گلو و بینی

نامزد پست هیئت مدیره
مشيت محمدزاده

مشيت محمدزاده

کد نامزد: 12536

مرتبه علمی: بدون رتبه

گروه: روانپزشکی

نامزد پست هیئت مدیره
فاطمه کاشانی نسب

فاطمه کاشانی نسب

کد نامزد: 12532

مرتبه علمی: استادیار

گروه: روانپزشکی

نامزد پست بازرس
زهرا بنفشه آل محمد

زهرا بنفشه آل محمد

کد نامزد: 12541

مرتبه علمی: دانشیار

گروه: طب کار

نامزد پست بازرس
آرزو نجفی

آرزو نجفی

کد نامزد: 12542

مرتبه علمی: استادیار

گروه: طب کار

دسترسی سریع
آمار بازدید از سامانه

تعداد کل بازدید ها: -

بازدید این صفحه در سال جاری: -

بازدید این صفحه در ماه جاری: -

بازدید این صفحه در 7 روز گذشته: -

بازدید این صفحه در روز جاری: -

در تماس باشید
كميسیون انجمن های علمی گروه پزشكی
تهران، شهرک قدس (غرب)، خيابان ايوانک، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی (نصر 5)، بلوک (C)، طبقه هفتم
81452427
88364113
09100751783
comission.anjomanha @behdasht.gov.ir